Polubić Sport

lubisz to co rozumiesz i umiesz - nauczanie zintegrowane

PROGRAM  NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA DZIECI Z KLAS I – III DLA GMINY ŚWIECIE

Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program zakłada prowadzenie zajęć  w oparciu o zabawy i gry ruchowe.

Integralną częścią programu jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczy osiem szkół podstawowych z terenu gminy Świecie. Celem tego współzawodnictwa jest kształtowanie postaw w edukacji poprzez sport i odpowiedniego systemu związanych z nim akceptowanych wartości przez dzieci. Program jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej, obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego dopingu).

Pliki do pobrania