Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sportwswieciu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łepek
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 139
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Biura Sportu, ul. Sienkiewicza 18
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony głównej płyty stadionu , wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Budynek: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139
Do budynku prowadzą cztery wejścia: od ulicy Wojska Polskiego (wejście główne),
bezpośrednio z poziomu chodnika. Od ulicy Sienkiewicza (wejście do kina) schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Galerii Okno i Klubokawiarni Kultura
schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do Kulturalnej Przestrzeni Widowiskowej od parkingu, schody, bez podjazdu.
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome
i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób poruszających się na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na
parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu kondygnacjach.
Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Budynek: Amfiteatr w Świeciu, ulica Sienkiewicza 6
Do budynku prowadzi jedno wejście. Schody i podjazd dla osób na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.

Budynek: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, ulica Kopernika 2
Brak swobodnego dostępu do budynku. W wejściu głównym i alternatywnym schody.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt niedostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Brak parkingu przy obiekcie.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.

Budynek: Otwarta Strefa Twórcza, Dom Katechetyczny przy kościele św. Jana Chrzciciela, ul. Wojska Polskiego 12
Do budynku prowadzi jedno wejście główne pozbawione przeszkód.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt jednokondygnacyjny dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Parking dla trzech pojazdów bez miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.

Orlik Marianki, ul. Jana Pawła II 8
Do obiektu prowadzą dwa wejścia od ul. Żwirki i Wigury , oraz ul. Krausego od szkoły sp.8
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym z podjazdem dla niepełnosprawnych..
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
Posiadamy parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych , który mieści się obok Orlika < wejście od ul. Żwirki i Wigury>

Park Art, czyli otwarta strefa rekreacji i wypoczynku, ul. Sobieskiego
Tereny zielone ze skateparkiem, ścianką wspinaczkową, plenerowym parkietem do zumby, brakdance i urządzeń do kalisteniki.
Do obiektu prowadzi płaski chodnik nie wymagający podjazdu.